3700-01659

O-Ring, 1.299 ID x .103, Chemraz SC513, 80 Duro White