3700-01647

O-Ring, .299 ID x .103, Kalrez 3018, 90 Duro Black