3700-01614

O-Ring, .234 ID x .139, Kalrez 4079, 2-202