3700-01533

O-Ring, .299 ID x .103, Chemraz SC513, 80 Duro White