3700-01532

O-Ring, .114 ID x .070, Chemraz SC513, 80 Duro White