3700-01496

O-Ring, 10.984 ID x .139, Kalrez 4079, 2-276