3700-01494

O-Ring, 1.549 ID x .103, Kalrez 4079, 75 Duro Black