3700-01473

O-Ring, .989 ID x .070, Kalrez 4079, 75 Duro Black 2-022