3700-01463

O-Ring, .799 ID x .103, Kalrez 4079, 75 Duro Black