3700-01445

O-Ring, .359 ID x .139, Kalrez 4079, 2-204