3700-01442

O-Ring, .424 ID x .103, Kalrez 4079, 2-111