3700-01425

O-Ring, 14.984 ID x .139 Kalrez 4079 75 Duro