3700-01310

O-Ring, .239 ID x .070 CSD, Kalrez 4079, 75 Duro Black