3700-01280

O-Ring, 2.675 ID x .103, Chemraz SC513, 80 Duro White