3700-01279

O-Ring, .549 ID x .103, Chemraz SC513, 80 Duro White (2-113)