3700-01022

O-Ring, 2-385 15.955 ID x .275 White Viton 60 Duro