30182-8-8C

1/2 H X 1/2 NPT PUSH LOK SST 8-8P2HF SS