0190-76030

COMDEL CDX-2000 DUALF PWR SUPPLY 13.56KHZ 400KHZ