0020-07879

CLAMP RING, 6″SMF, TI,HTHU,NON-TEXT,DEGA